PDF 190kWORD 297k

 

Külügyi Bizottság

 

AFET(2019)0304_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. március 4., hétfő, 15.00–19.00

Brüsszel

Terem: József Antall (2Q2)

2019. március 4., 15.00

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2018. november 21–22. PV – PE630.763v01-00

         2019. február 4. PV – PE634.763v01-00

4. Eszmecsere María Fernanda Espinosa Garcés, az ENSZ Közgyűlése 73. ülésszakának elnöke részvételével

5. Tájékoztató a 2019. február 24-i moldovai választási megfigyelő misszióról

2019. március 4., 16.15

6. Eszmecsere Nikol Pasinjánnal, Örményország miniszterelnökével

*** Elektronikus szavazás ***

7. Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Előadó:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

 

         Jelentéstervezet elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. február 11., 11.00

8. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Elnök:

 

David McAllister (PPE)

 

Illetékes:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

9. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Előadó:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

Vélemény:

 

INTA –

Határozat: nincs vélemény

 

 

         Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. február 13., 11.00

2019. március 4., 17.30

A Fejlesztési Bizottsággal közösen, 55. cikk (lásd a külön napirendtervezetet)

10. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozása

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Előadók:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Illetékes:

 

AFET, DEVE*

 

 

Vélemény:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. december 12., 12.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

11. Egyéb kérdések

12. Következő ülés(ek)

         2019. március 18., 15.00–18.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. február 23.Jogi nyilatkozat