PDF 194kWORD 297k

 

Užsienio reikalų komitetas

 

AFET(2019)0304_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. kovo 4 d., pirmadienis, 15.00–19.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2019 m. kovo 4 d. 15.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2018 m. lapkričio 21–22 d. PV – PE630.763v01-00

         2019 m. vasario 4 d. PV – PE634.763v01-00

4. Keitimasis nuomonėmis su 73-iosios JT Generalinės Asamblėjos sesijos pirmininke María Fernanda Espinosa Garcés

5. Informacija apie 2019 m. vasario 24 d. rinkimų stebėjimo misiją Moldovoje

2019 m. kovo 4 d. 16.15 val.

6. Keitimasis nuomonėmis su Armėnijos Ministru Pirmininku Nikolu Pashinyanu

*** Elektroninis balsavimas ***

7. Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Pranešėja:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. vasario 11 d. 11.00 val.

8. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Pirmininkas:

 

David McAllister (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

9. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Pranešėjas:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

INTA –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. vasario 13 d. 11.00 val.

2019 m. kovo 4 d. 17.30 val.

Kartu su Vystymosi komitetu (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis, žr. atskirą darbotvarkės projektą)

10. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Pranešėjai:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET, DEVE*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 12 d. 12.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai

         2019 m. kovo 18 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. vasario 25 d.Teisinis pranešimas