PDF 188kWORD 296k

 

Commissie buitenlandse zaken

 

AFET(2019)0304_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 4 maart 2019, 15.00 - 19.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

4 maart 2019, 15.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         21-22 november 2018 PV – PE630.763v01-00

         4 februari 2019 PV – PE634.763v01-00

4. Gedachtewisseling met María Fernanda Espinosa Garcés, voorzitter van de 73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (AVVN)

5. Nabespreking van de verkiezingswaarnemingsmissie naar Moldavië op 24 februari 2019

4 maart 2019, 16.15 uur

6. Gedachtewisseling met Nikol Pashinyan, premier van Armenië

*** Elektronische stemming ***

7. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de reikwijdte en het mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Rapporteur:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 februari 2019, 11.00 uur

8. Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Voorzitter:

 

David McAllister (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

9. Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Rapporteur:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

Adviezen:

 

INTA –

Besluit: geen advies

 

 

         Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 13 februari 2019, 11.00 uur

4 maart 2019, 17.30 uur

In samenwerking met de Commissie ontwikkelingssamenwerking, artikel 55 (zie afzonderlijke ontwerpagenda)

10. Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Rapporteurs:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Bevoegd:

 

AFET, DEVE*

 

 

Adviezen:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Termijn voor de indiening van amendementen: 12 december 2018, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

         18 maart 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2019Juridische mededeling