PDF 192kWORD 1043k

 

Comisia pentru afaceri externe

 

AFET(2019)0304_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 4 martie 2019, 15.00 - 19.00

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

4 martie 2019, 15.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         21-22 noiembrie 2018 PV – PE630.763v01-00

         4 februarie 2019 PV – PE634.763v01-00

4. Schimb de opinii cu María Fernanda Espinosa Garcés, președintă a celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU

5. Informare cu privire la misiunea de observare a alegerilor din Republica Moldova din 24 februarie 2019

4 martie 2019, 16.15

6. Schimb de opinii cu Nikol Pașinian, prim-ministrul Armeniei

*** Votare electronică ***

7. Recomandare către Consiliu, Comisie și vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Raportoare:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Comisie competentă:

 

AFET

 

 

 

         Adoptarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 11 februarie 2019, ora 11.00

8. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Președinte:

 

David McAllister (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

9. Protocolul la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Raportor:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Comisie competentă:

 

AFET

 

 

Avize:

 

INTA –

Decizie: fără aviz

 

 

         Adoptarea proiectului de recomandare (aprobare)

         Termen de depunere a amendamentelor: 13 februarie 2019, ora 11.00

4 martie 2019, 17.30

Împreună cu Comisia pentru dezvoltare, articolul 55 din Regulamentul de procedură (a se vedea proiectul de ordine de zi separat)

10. Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportori:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Comisie competentă:

 

AFET, DEVE*

 

 

Avize:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2018, ora 12.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

11. Chestiuni diverse

12. Reuniuni următoare

         18 martie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 25 februarie 2019Notă juridică