PDF 184kWORD 1025k

 

Odbor za zunanje zadeve

 

AFET(2019)0304_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 4. marca 2019, od 15.00 do 19.00

Bruselj

Sejna soba: József Antall (2Q2)

4. marec 2019 od 15.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         21. in 22. november 2018 PV – PE630.763v01-00

         4. februar 2019 PV – PE634.763v01-00

4. Izmenjava mnenj s predsednico 73. zasedanja generalne skupščine Združenih narodov Marío Fernando Espinosa Garcés

5. Poročilo o misiji za opazovanje volitev v Moldaviji 24. februarja 2019

4. marec 2019 od 16.15

6. Izmenjava mnenj z armenskim predsednikom vlade Nikolom Pašinjanom

*** Elektronsko glasovanje ***

7. Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju delovanja in mandatu posebnih predstavnikov EU

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Poročevalka:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Pristojni odbor:

 

AFET

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 11. februar 2019 ob 11.00

8. Sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Predsednik:

 

David McAllister (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

         Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

9. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Poročevalec:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Pristojni odbor:

 

AFET

 

 

Mnenje:

 

INTA –

Sklep: brez mnenja

 

         Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 13. februar 2019 ob 11.00

4. marec 2019 od 17.30

Skupaj z Odborom za razvoj (člen 55 Poslovnika, glej ločeni osnutek dnevnega reda)

10. Vzpostavitev instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Poročevalci:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Pristojni odbor:

 

AFET, DEVE*

 

 

Mnenje:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. december 2018 ob 12.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

11. Razno

12. Naslednja seja

         18. marec 2019, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 25. februar 2019Pravno obvestilo