PDF 187kWORD 296k

 

Utskottet för utrikesfrågor

 

AFET(2019)0304_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 4 mars 2019 kl. 15.00–19.00

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

4 mars 2019 kl. 15.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         21–22 november 2018 PV – PE630.763v01-00

         4 februari 2019 PV – PE634.763v01-00

4. Diskussion med María Fernanda Espinosa Garcés, ordförande för FN:s generalförsamlings 73:e session

5. Rapport från valobservatörsuppdraget i Moldavien den 24 februari 2019

4 mars 2019 kl. 16.15

6. Diskussion med Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan

*** Elektronisk omröstning ***

7. Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Föredragande:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 februari 2019 kl. 11.00

8. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Ordförande:

 

David McAllister (PPE)

 

Ansv. utsk.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

9. Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Föredragande:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

Rådg. utsk.:

 

INTA –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 februari 2019 kl. 11.00

4 mars 2019 kl. 17.30

Tillsammans med utskottet för utveckling, artikel 55 i arbetsordningen (se separat förslag till föredragningslista)

10. Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Föredragande:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET, DEVE*

 

 

Rådg. utsk.:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 december 2018 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         18 mars 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 22 februari 2019Rättsligt meddelande