PDF 158kWORD 263k

 

Utskottet för utrikesfrågor

 

AFET(2019)0314_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00–10.30

Strasbourg

Lokal: Winston Churchill (200)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Ordförande:

 

David McAllister (PPE)

 

Ansv. utsk.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

4. Övriga frågor

5. Kommande sammanträden

         18 mars 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 7 mars 2019Rättsligt meddelande