PDF 170kWORD 268k

 

Комисия по външни работи

 

AFET(2019)0401_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 1 април 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 2 април 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал" (2Q2)

1 април 2019 г., 15.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         20 февруари 2019 г. PV – PE636.111v01-00

При закрити врата

Съвместно с делегацията за връзки с Китайската народна република

4. Размяна на мнения относно срещата на върха между ЕС и Китай, която ще се проведе на 9 април 2019 г., с Гунар Виганд, изпълнителен директор на ЕСВД

* * *

5. Представяне на годишния доклад на Европейския фонд за демокрация (ЕФД) за 2018 г. от Йежи Помяновски, изпълнителен директор на ЕФД, и последващ дебат

6. Отчет за командировката на комисията по външни работи в Сърбия и Косово, 27 февруари – 2 март

7. Отчет за командировката на комисията по външни работи в Албания и Северна Македония, 27 февруари – 1 март

8. Предотвратяване на конфликти и посредничество – настоящ капацитет на ЕС и бъдещи перспективи (размяна на мнения с представители на Европейския институт за мир и отдела за посредничество на ЕСВД)

* * *

2 април 2019 г., 9.00 ч.

Междупарламентарно заседание на комисии с участието на представители на националните парламенти  

9. Укрепване на външната политика и политиката на сигурност на ЕС, аргументи в полза на гласуването с квалифицирано мнозинство в областта на ОВППС

10. След Брексит: бъдещите отношения на ЕС с Обединеното кралство – размяна на мнения с главния преговарящ на ЕС Мишел Барние

11. Бъдещето на разширяването и европейската политика за съседство. Размяна на мнения с Йоханес Хан, член на Комисията, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване

* * *

12. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 1 април 2019 г.Правна информация