PDF 162kWORD 260k

 

Udenrigsudvalget

 

AFET(2019)0401_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 1. april 2019 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 1. april 2019 kl. 15.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         20. februar 2019 PV – PE636.111v01-00

For lukkede døre

I samarbejde med Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

4. Drøftelse om topmødet mellem EU og Kina den 9. april 2019 med Gunnar Wiegand, administrerende direktør for EU-Udenrigstjenesten

* * *

5. Forelæggelse af årsberetningen for 2018 fra Den Europæiske Demokratifond (EED) ved Jerzy Pomianowski, administrerende direktør for Den Europæiske Demokratifond, og drøftelse

6. Tilbagemelding fra Udenrigsudvalgets besøg i Serbien og Kosovo fra den 27. februar til den 2. marts

7. Tilbagemelding fra Udenrigsudvalgets besøg i Albanien og Nordmakedonien fra den 27. februar til den 1. marts

8. Konfliktforebyggelse og mægling – EU's nuværende kapacitet og fremtidige perspektiver (drøftelse med repræsentanter for Det Europæiske Fredsinstitut og EU-Udenrigstjenestens mæglingsenhed)

* * *

Den 2. april 2019 kl. 9.00

Interparlamentarisk udvalgsmøde med repræsentanter for de nationale parlamenter

9. Styrkelse af EU's udenrigs- og & sikkerhedspolitik, spørgsmålet om afstemning med kvalificeret flertal om FUSP

10. Efter brexit: EU's fremtidige forbindelser med Det Forenede Kongerige - en drøftelse med EU's chefforhandler, Michel Barnier

11. Fremtiden for udvidelses- og naboskabspolitikken. Drøftelse med Johannes Hahn, kommissær med ansvar for Europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger

* * *

12. Diverse sager

Seneste opdatering: 1. april 2019Juridisk meddelelse