PDF 160kWORD 969k

 

Väliskomisjon

 

AFET(2019)0401_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 1. aprill 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 2. aprill 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

1. aprill 2019 kell 15.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         20. veebruar 2019 PV – PE636.111v01-00

Kinnine koosolek

Koostöös Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks loodud delegatsiooniga

4. Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse tegevdirektori Gunnar Wiegandiga 9. aprillil 2019 toimuva ELi ja Hiina tippkohtumise teemal

* * *

5. Euroopa demokraatia rahastu (EED) tegevdirektor Jerzy Pomianowski tutvustab EED 2018. aasta aruannet, millele järgneb arutelu

6. Ülevaade AFET-komisjoni 27. veebruarist kuni 2. märtsini toimunud lähetusest Serbiasse ja Kosovosse

7. Ülevaade AFET-komisjoni 27. veebruarist kuni 1. märtsini toimunud lähetusest Albaaniasse ja Põhja-Makedooniasse

8. Konfliktide ennetamine ja vahendamine — ELi praegune suutlikkus ja tulevikuväljavaated (arvamuste vahetus Euroopa rahuinstituudi ja Euroopa välisteenistuse vahendusüksuse esindajatega)

* * *

2. aprill 2019 kell 9.00

Parlamentidevaheline komisjonide kohtumine riikide parlamentide esindajatega

9. ELi välis- ja julgeolekupoliitika tugevdamine, kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas

10. Pärast Brexitit: ELi edasised suhted Ühendkuningriigiga – arvamuste vahetus ELi pealäbirääkija Michel Barnieriga

11. Laienemis- ja naabruspoliitika tulevik. Arvamuste vahetus Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku Johannes Hahniga

* * *

12. Muud küsimused

Viimane päevakajastamine: 1. aprill 2019Õigusalane teave