PDF 176kWORD 260k

 

Užsienio reikalų komitetas

 

AFET(2019)0401_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. balandžio 1 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. balandžio 2 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2019 m. balandžio 1 d. 15.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. vasario 20 d. PV – PE636.111v01-00

Uždaras posėdis

Kartu su Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika

4. Keitimasis nuomonėmis su EIVT valdančiuoju direktoriumi Gunnaru Wiegandu apie 2019 m. balandžio 9 d. vyksiantį ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą

* * *

5. Europos demokratijos fondo vykdomasis direktorius Jerzy Pomianowski pristato Europos demokratijos fondo 2018 m. metinę ataskaitą, taip pat debatai

6. Informacinis pranešimas apie AFET komiteto 2019 m. vasario 27 d.–kovo 2 d. komandiruotę į Serbiją ir Kosovą

7. Informacinis pranešimas apie AFET komiteto 2019 m. vasario 27 d.–kovo 1 d. komandiruotę į Albaniją ir Šiaurės Makedoniją

8. Konfliktų prevencija ir tarpininkavimas – dabartiniai ES pajėgumai ir ateities perspektyvos (keitimasis nuomonėmis su Europos taikos instituto ir EIVT Tarpininkavimo padalinio atstovais)

* * *

2019 m. balandžio 2 d. 9.00 val.

Tarpparlamentinis komiteto posėdis su nacionalinių parlamentų atstovais

9. ES užsienio ir saugumo politikos stiprinimas, balsavimo kvalifikuota balsų dauguma dėl BUSP atvejis

10. Po „Brexit’o“: būsimi ES santykiai su Jungtine Karalyste – keitimasis nuomonėmis su ES vyriausiuoju derybininku Micheliu Barnier

11. Plėtros ir kaimynystės politikos ateitis. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos nariu Johannesu Hahnu, atsakingu už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas

* * *

12. Kiti klausimai

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 1 d.Teisinis pranešimas