PDF 171kWORD 260k

 

Ārlietu komiteja

 

AFET(2019)0401_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 1. aprīlī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 2. aprīlī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 1. aprīlī plkst. 15.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 20. februārī PV – PE636.111v01-00

Aiz slēgtām durvīm

Kopīgi ar Delegāciju attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

4. Viedokļu apmaiņa ar EĀDD rīkotājdirektoru Gunnar Wiegand par ES un Ķīnas 2019. gada 9. aprīļa samitu

* * *

5. EED izpilddirektora Jerzy Pomianowski izklāsts par Eiropas Demokrātijas fonda (EED) 2018. gada ziņojumu un debates

6. Pārskats par AFET komitejas darba braucienu uz Serbiju un Kosovu no 27. februāra līdz 2. martam

7. Pārskats par AFET komitejas darba braucienu uz Albāniju uz Ziemeļmaķedoniju no 27. februāra līdz 1. martam

8. Konfliktu novēršana un mediācija — pašreizējās ES spējas un nākotnes perspektīvas (viedokļu apmaiņa ar Eiropas Miera institūta un EĀDD Mediācijas nodaļas pārstāvjiem)

* * *

2019. gada 2. aprīlī plkst. 9.00

Starpparlamentārā komiteju sanāksme ar valstu parlamentu pārstāvjiem

9. ES ārpolitikas un drošības politikas nostiprināšana — pamats kvalificēta vairākuma balsojumam par KĀDP

10. Pēc Brexit — ES turpmākās attiecības ar Apvienoto Karalisti: viedokļu apmaiņa ar ES galveno sarunu vedēju Michel Barnier

11. Paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas nākotne. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisāru Johannes Hahn

* * *

12. Dažādi jautājumi

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. aprīlisJuridisks paziņojums