PDF 171kWORD 260k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)0401_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 1 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 2 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

1 kwietnia 2019 r., godz. 15.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         20 lutego 2019 r. PV – PE636.111v01-00

Przy drzwiach zamkniętych

We współpracy z Delegacją do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

4. Wymiana poglądów z dyrektorem zarządzającym ESDZ Gunnarem Wiegandem na temat szczytu UE–Chiny w dniu 9 kwietnia 2019 r.

* * *

5. Prezentacja sprawozdania rocznego Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) za 2018 r. przez dyrektora wykonawczego EED Jerzego Pomianowskiego oraz debata

6. Sprawozdanie z wyjazdu komisji AFET do Serbii i Kosowa w dniach 27 lutego – 2 marca 2019 r.

7. Sprawozdanie z wyjazdu komisji AFET do Albanii i Macedonii Północnej w dniach 27 lutego – 1 marca 2019 r.

8. Zapobieganie konfliktom i mediacja – bieżące zdolności UE i perspektywy na przyszłość (wymiana poglądów z przedstawicielami Europejskiego Instytutu Pokoju i działu mediacji ESDZ)

* * *

2 kwietnia 2019 r., godz. 9.00

Międzyparlamentarne posiedzenie komisji z przedstawicielami parlamentów narodowych

9. Wzmocnienie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, kwestia głosowania większością kwalifikowaną nad WPZiB

10. Po brexicie: przyszłe stosunki UE ze Zjednoczonym Królestwem – wymiana poglądów z głównym negocjatorem UE Michelem Barnierem

11. Przyszłość polityki rozszerzenia i sąsiedztwa – wymiana poglądów z komisarzem do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannesem Hahnem

* * *

12. Sprawy różne

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2019Informacja prawna