PDF 167kWORD 976k

 

Comisia pentru afaceri externe

 

AFET(2019)0401_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 1 aprilie 2019, 15.00 - 18.30

Marți, 2 aprilie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

1 aprilie 2019, 15.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         20 februarie 2019 PV – PE636.111v01-00

Cu ușile închise

În asociere cu Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

4. Schimb de opinii cu privire la summitul UE-China din 9 aprilie 2019 cu Gunnar Wiegand, director general al SEAE

* * *

5. Prezentarea raportului anual pe 2018 al Fondului European pentru Democrație (FED), realizată de Jerzy Pomianowski, director executiv al FED, cu dezbatere

6. Raport privind misiunea AFET în Serbia și Kosovo, 27 februarie - 2 martie

7. Raport privind misiunea AFET în Albania și Macedonia de Nord, 27 februarie - 1 martie

8. Prevenirea și medierea conflictelor — capacitățile actuale ale UE și perspective viitoare (schimb de opinii cu reprezentanți ai Institutului European al Păcii și ai Unității de mediere din cadrul SEAE)

* * *

2 aprilie 2019, 9.00

Reuniune interparlamentară la nivel de comisii cu reprezentanți ai parlamentelor naționale

9. Consolidarea politicii externe și de securitate a UE, caz pentru vot cu majoritate calificată în domeniul PESC

10. Post-Brexit: Viitorul relațiilor UE cu Regatul Unit - schimb de opinii cu negociatorul-șef al UE, Michel Barnier

11. Viitorul politicii de extindere și al politicii de vecinătate. Schimb de opinii cu Johannes Hahn, comisar pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea

* * *

12. Chestiuni diverse

Ultima actualizare: 1 aprilie 2019Notă juridică