PDF 162kWORD 260k

 

Utskottet för utrikesfrågor

 

AFET(2019)0401_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 1 april 2019 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 2 april 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

1 april 2019 kl. 15.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         20 februari 2019 PV – PE636.111v01-00

Inom stängda dörrar

Tillsammans med delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

4. Diskussion om toppmötet mellan EU och Kina den 9 april 2019 med Gunnar Wiegand, utrikestjänstens verkställande direktör

* * *

5. Redogörelse för årsrapporten 2018 från det europeiska initiativet för demokrati, av Jerzy Pomianowski, verkställande direktör för initiativet, samt debatt

6. Rapport från AFET-utskottets besök i Serbien och Kosovo den 27 februari–2 mars

7. Rapport från AFET-utskottets besök i Albanien och Nordmakedonien den 27 februari–1 mars

8. Konfliktförebyggande och medling – EU:s nuvarande kapacitet och framtidsutsikter (diskussion med företrädare för Europeiska fredsinstitutet och Europeiska utrikestjänstens medlingsenhet)

* * *

2 april 2019 kl. 9.00

Interparlamentariskt utskottssammanträde med företrädare från de nationella parlamenten

9. Förstärkning av EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, frågan om möjligheten med omröstning med kvalificerad majoritet om Gusp

10. Efter Brexit: EU:s framtida förbindelser med Storbritannien – en diskussion med EU:s chefsförhandlare, Michel Barnier

11. Framtiden för utvidgningen och grannskapspolitiken. Diskussion med Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar

* * *

12. Övriga frågor

Senaste uppdatering: 1 april 2019Rättsligt meddelande