PDF 155kWORD 256k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Rozwoju

 

AFET(2019)0417_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Wspólne posiedzenie nadzwyczajne

Środa 17 kwietnia 2019 r., w godz. 14.30–17.00

Strasburg

Sala: Winston Churchill (200)

17 kwietnia 2019 r., w godz. 14.30–15.45

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiką Mogherini

17 kwietnia 2019 r., w godz. 15.45–17.00

We współpracy z delegacją do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

3. Prezentacja wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini na temat wspólnego komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby – łączenie sił na rzecz wspólnej przyszłości”

4. Sprawy różne

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2019Informacja prawna