PDF 170kWORD 265k

 

Užsienio reikalų komitetas

 

AFET(2019)0930_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis, 17.00–18.30 val.

2019 m. spalio 1 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019 m. rugsėjo 30 d. 17.00–18.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

Kartu su Vystymosi komitetu ir Žmogaus teisių pakomitečiu

3. 2019 m. Sacharovo premija. Kandidatų pristatymas

2019 m. spalio 1 d. 9.00–12.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

AFET/9/00541

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 5 d. 12.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

5. ES ir Australijos strateginė partnerystė:
keitimasis nuomonėmis su vyriausiu pagal amžių Australijos Atstovų Rūmų nariu gerbiamu Kevinu Andrews ir Australijos Parlamento delegacija.

6. JT aukščiausiojo lygio susitikimo klimato politikos klausimais rezultatai:
keitimasis nuomonėmis su Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus padėjėja ir Jungtinių Tautų aplinkos programos vykdomojo direktoriaus pavaduotoja Joyce Msuya.

Uždaras

7. Naujausi įvykiai Honkonge:
keitimasis nuomonėmis su EIVT atstovais.

8. Kiti klausimai

9. Kiti posėdžiai

         2019 m. spalio 8 d. 15.00–16.30 val. (Briuselis)

         2019 m. spalio 14 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 26 d.Teisinis pranešimas