PDF 176kWORD 266k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)0930_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 30 września 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30

Wtorek 1 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

30 września 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

Wspólnie z Komisją Rozwoju i Podkomisją Praw Człowieka

3. Nagroda im. Sacharowa 2019 – prezentacja kandydatów

1 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

AFET/9/00541

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 5 września 2019 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5. Partnerstwo strategiczne UE-Australia:
Wymiana poglądów z posłem Kevinem Andrewsem, najstarszym stażem członkiem australijskiej Izby Reprezentantów i delegacją Parlamentu Australii

6. Wynik Szczytu ONZ na rzecz Działań Klimatycznych:
Wymiana poglądów z Joyce Msuyą, asystentką sekretarza generalnego ONZ i zastępczynią dyrektora zarządzającego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska

Przy drzwiach zamkniętych

7. Najnowsze wydarzenia w Hong Kongu:
Wymiana poglądów z ESDZ

8. Sprawy różne

9. Następne posiedzenia

         8 października 2019 r., w godz. 15.00 – 16.30 (Bruksela)

         14 października 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2019Informacja prawna