PDF 190kWORD 261k

 

Užsienio reikalų komitetas

 

AFET(2019)1008_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2019 m. spalio 8 d., antradienis, 15.00–16.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

Kartu su Vystymosi komitetu pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį (žr. atskirą darbotvarkės projektą)

3. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Atsakingas komitetas:

 

AFET, DEVE

 

 

 

Pranešėjai: Michael GAHLER (PPE, AFET); Maria ARENA (S&D, AFET); Rasa JUKNEVIČIENĖ (PPE, DEVE); Charles GOERENS (RE, DEVE).

* * *

4. Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) nustatymas

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Pranešėjai: Željana ZOVKO (PPE); Tonino PICULA (S&D).

– Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

Uždaras

Kartu su Vystymosi komitetu ir bendradarbiaujant su Žmogaus teisių pakomitečiu

5. 2019 m. Sacharovo premija už minties laisvę: balsavimas dėl 3 kandidatų sąrašo

6. Kiti klausimai

7. Kiti posėdžiai

         2019 m. spalio 14 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. spalio 3 d.Teisinis pranešimas