PDF 197kWORD 261k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)1008_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Wtorek 8 października 2019 r., w godz. 15.00 – 16.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

*** Głosowanie elektroniczne ***

Wspólnie z Komisją Rozwoju, art. 58 (zob. odrębny projekt porządku dziennego)

3. Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Przedm. właśc.:

 

AFET, DEVE

 

 

 

Współsprawozdawcy: Michael GAHLER (PPE, AFET); Maria ARENA (S&D, AFET); Rasa JUKNEVIČIENĖ (PPE, DEVE); Charles GOERENS (RE, DEVE)

* * *

4. Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Współsprawozdawcy: Željana ZOVKO (PPE); Tonino PICULA (S&D)

- Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

Przy drzwiach zamkniętych

Wspólnie z Komisją Rozwoju i we współpracy z Podkomisją Praw Człowieka

5. Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli za 2019 r. – głosowanie w celu wyłonienia trójki finalistów

6. Sprawy różne

7. Następne posiedzenia

         14 października 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2019Informacja prawna