PDF 187kWORD 976k

 

Comisia pentru afaceri externe

 

AFET(2019)1008_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Marți, 8 octombrie 2019, 15.00 - 16.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

*** Votare electronică ***

Împreună cu Comisia pentru dezvoltare, articolul 58 din Regulamentul de procedură (a se vedea proiectul separat de ordine de zi)

3. Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Comisie competentă:

 

AFET, DEVE

 

 

 

Coraportori: Michael GAHLER (PPE, AFET); Maria ARENA (S&D, AFET); Rasa JUKNEVIČIENĖ (PPE, DEVE); Charles GOERENS (RE, DEVE)

* * *

4. Instituirea unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Coraportori: Željana ZOVKO (PPE); Tonino PICULA (S&D)

- Vot privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale

*** Sfârșitul votării electronice ***

Cu ușile închise

Împreună cu Comisia pentru dezvoltare și în cooperare cu Subcomisia pentru drepturile omului

5. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 2019: votare privind o listă finală cu trei candidați

6. Chestiuni diverse

7. Reuniuni următoare

         14 octombrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 3 octombrie 2019Notă juridică