PDF 177kWORD 275k

 

Commissie buitenlandse zaken

 

AFET(2019)1014_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 14 oktober 2019, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

Gezamenlijk debat met de Subcommissie mensenrechten

4. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

AFET/9/01491

 

Rapporteur:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         Gedachtewisseling

5. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

AFET/9/01504

 

Rapporteur:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         Gedachtewisseling

6. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

AFET/9/01493

 

Rapporteur:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         Gedachtewisseling

7. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

AFET/9/01511

 

Rapporteur:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         Gedachtewisseling

* * *

8. Gedachtewisseling met Nikola Dimitrov, minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Noord-Macedonië

Gezamenlijk debat met de Commissie ontwikkelingssamenwerking

9. Gedachtewisseling met Tagese Chafo, voorzitter van het parlement van Ethiopië

* * *

10. Gedachtewisseling met Vadym Prystaiko, minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

         6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2019Juridische mededeling