PDF 189kWORD 275k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)1014_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 14 października 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

Wspólna debata z Podkomisją Praw Człowieka

4. Zawarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

AFET/9/01491

 

Sprawozdawczyni:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         Wymiana poglądów

5. Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

AFET/9/01504

 

Sprawozdawczyni:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         Wymiana poglądów

6. Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

AFET/9/01493

 

Sprawozdawczyni:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         Wymiana poglądów

7. Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

AFET/9/01511

 

Sprawozdawczyni:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         Wymiana poglądów

* * *

8. Wymiana poglądów z ministrem spraw zagranicznych Republiki Macedonii Północnej Nikolą Dimitrovem

Wspólna debata z Komisją Rozwoju

9. Wymiana poglądów z przewodniczącym Parlamentu Etiopii Tagese Chafo

* * *

10. Wymiana poglądów z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Wadymem Prystajko

11. Sprawy różne

12. Następne posiedzenia

         6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         7 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2019Informacja prawna