PDF 168kWORD 275k

 

Výbor pre zahraničné veci

 

AFET(2019)1014_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 14. októbra 2019 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

Spoločná rozprava s Podvýborom pre ľudské práva

4. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

AFET/9/01491

 

Spravodajkyňa:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         výmena názorov

5. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

AFET/9/01504

 

Spravodajkyňa:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         výmena názorov

6. Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

AFET/9/01493

 

Spravodajkyňa:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         výmena názorov

7. Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

AFET/9/01511

 

Spravodajkyňa:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

 

 

         výmena názorov

* * *

8. Výmena názorov s ministrom zahraničných vecí Severomacedónskej republiky Nikolom Dimitrovom

Spoločná rozprava s Výborom pre rozvoj

9. Výmena názorov s predsedom etiópskeho parlamentu Tagesem Chafom

* * *

10. Výmena názorov s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Vadymom Prystajkom

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

         6. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 10. októbra 2019Právne oznámenie