PDF 198kWORD 1092k

 

Комисия по външни работи

 

AFET(2019)1106_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 6 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Четвъртък, 7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

6 ноември 2019 г., 9.00 ч.

*** В заседателната зала на комисията LIBE PHS 3C50 * * *

Съвместно с комисията по развитие и комисията по по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

1. Механизмът на ЕС за бежанците в Турция и положението на сирийските бежанци в Турция
Размяна на мнения с Мачей Поповски, заместник генерален директор, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, Европейска комисия, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и върховния комисар на ООН за бежанците (очаква се потвърждение)

* * *

В 10.15 ч., зала „Йожеф Антал“ 2Q2.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Одобрение на протоколите от заседанията:

         10 юли 2019 г. PV – PE639.743v01-00

         24 юли 2019 г. PV – PE639.852v01-00

         2-3 септември 2019 г. PV – PE641.074v01-00

         8 октомври 2019 г. PV – PE641.425v01-00

5. Размяна на мнения с Габриела Куевас, председател на Интерпарламентарния съюз

Позиции 6 и 7: Съвместно разискване с подкомисията по сигурност и отбрана

6. Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

Докладчик:

 

Дейвид Макалистър (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Водеща:

 

AFET

 

 

         Размяна на мнения

         Краен срок за внасяне на измененията: 8 ноември 2019 г., 11.00 ч.

7. Изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г.

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

Докладчик:

 

Арно Данжан (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Водеща:

 

AFET

 

 

Подпомагащи:

 

AFCO –

(PPE)

 

         Размяна на мнения

         Краен срок за внасяне на измененията: 8 ноември 2019 г., 12.00 ч.

* * *

8. Aктуална информация относно положението във Венецуела и доклад за Международната конференция относно кризата с бежанците и мигрантите във Венецуела
– Размяна на мнения с Вероник Лоренцо, началник на отдел „Южна Америка“, ЕСВД

6 ноември 2019 г., 14.30 ч.

9. Споразумението за институционална рамка между ЕС и Конфедерация Швейцария: актуално състояние
– Размяна на мнения с Кристиан Лефлер, заместник генерален секретар на ЕСВД

6 ноември 2019 г., 15.30 ч.

Съвместно с комисията по развитие

10. Размяна на мнения относно последните събития в Афганистан с Гунар Виганд, изпълнителен директор за Азия и Тихоокеанския регион, ЕСВД, и Пиер Амила, директор за Азия и Близкия изток, ГД „Международно сътрудничество и развитие“, Европейска комисия

6 ноември 2019 г., 16.30 ч.

Актуално състояние на текущи междуинституционални преговори

Съвместно с комисията по развитие, член 58 (вж. отделен проект на дневен ред)

11. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Докладчици:

 

Михаел Галер (PPE)
Шарл Гьоренс (Renew)
Мария Арена (S&D)
Раса Юкнявичиене (PPE)

 

Водеща:

 

AFET, DEVE

 

 

6 ноември 2019 г., 17.00 ч.

При закрити врати

12. Заседание на координаторите на комисията AFET (веднага след заседанието на комисията AFET)

 

7 ноември 2019 г., 9.00 ч.

13. Размяна на мнения с Йоханес Хан, член на Европейската комисия, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване 

7 ноември 2019 г., 10.00 ч.

При закрити врати

14. Стратегически диалог с Йоханес Хан, член на Европейската комисия, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, относно програмирането на помощта за Мароко по Европейския инструмент за съседство (ЕИС) за периода 2019 – 2020 г.

 

7 ноември 2019 г., 10.30 ч.

При закрити врати

15. Военната операция на Турция в Североизточна Сирия – последни събития и опции за ЕС
– Размяна на мнения с Хелга Шмид, генерален секретар на Европейската служба за външна дейност (очаква се потвърждение)
 

16. Разни въпроси

17. Следващи заседания

         18 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         25 ноември 2019 г., 19.00–20.30 ч. (Страсбург)

Последно осъвременяване: 31 октомври 2019 г.Правна информация