PDF 205kWORD 1048k

 

Výbor pro zahraniční věci

 

AFET(2019)1106_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 6. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Čtvrtek 7. listopadu 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

6. listopadu 2019, 9:00

*** V zasedací místnosti výboru LIBE PHS 3C50 ***

Společně s Výborem pro rozvoj a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

1. Nástroj EU pro uprchlíky v Turecku a situace syrských uprchlíků v Turecku
– výměna názorů s Maciejem Popowským, zástupcem generálního ředitele, GŘ NEAR, Evropská komise, s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR) – bude potvrzeno

* * *

V 10:15 v zasedací místnosti József Antall 2Q2

2. Přijetí pořadu jednání

3. Sdělení předsedy

4. Schválení zápisů ze schůzí:

         10. července 2019 PV – PE639.743v01-00

         24. července 2019 PV – PE639.852v01-00

         2.–3. září 2019 PV – PE641.074v01-00

         8. října 2019 PV – PE641.425v01-00

5. Výměna názorů s předsedkyní Meziparlamentní unie Gabrielou Cuevasovou

Body 6 a 7: společná rozprava s podvýborem pro bezpečnost a obranu

6. Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Zpravodaj:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Příslušný výbor:

 

AFET

 

 

 

         výměna názorů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. listopadu 2019, 11:00

7. Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Příslušný výbor:

 

AFET

 

 

Stanoviska:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         výměna názorů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. listopadu 2019, 12:00

* * *

8. Aktuální informace o situaci ve Venezuele a informace o mezinárodní konferenci o venezuelské uprchlické a migrační krizi
– výměna názorů s Veronique Lorenzovou, vedoucí divize pro Jižní Ameriku, ESVČ

6. listopadu 2019, 14:30

9. Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem: aktuální stav
– výměna názorů s Christianem Lefflerem, zástupcem generální tajemnice ESVČ

6. listopadu 2019, 15:30

Společně s Výborem pro rozvoj

10. Výměna názorů týkající se nejnovějšího vývoje v Afghánistánu za účasti Gunnara Wieganda, výkonného ředitele pro Asii a Tichomoří, ESVČ, a Pierra Amilhata, ředitele pro Asii a Blízký východ, GŘ DEVCO, Evropská komise

6. listopadu 2019, 16:30

Současný stav probíhajících interinstitucionálních jednání

Společně s Výborem pro rozvoj, článek 58 (viz samostatný návrh pořadu jednání)

11. Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Zpravodajové:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

AFET, DEVE

 

 

 

6. listopadu 2019, 17:00

Neveřejná schůze

12. Schůze koordinátorů výboru AFET (bezprostředně po skončení schůze výboru AFET)

7. listopadu 2019, 9:00

13. Výměna názorů s Johannesem Hahnem, evropským komisařem pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření

7. listopadu 2019, 10:00

Neveřejná schůze

14. Strategický dialog s Johannesem Hahnem, evropským komisařem pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, o plánování pomoci pro Maroko v rámci evropského nástroje sousedství (ENI) na období 2019–2020

7. listopadu 2019, 10:30

Neveřejná schůze

15. Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii – nejnovější vývoj a možnosti EU
– výměna názorů s Helgou Schmidovou, generální tajemnicí Evropské služby pro vnější činnost (bude potvrzeno)
 

16. Různé

17. Příští schůze

         18. listopadu 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         25. listopadu 2019, 19:00–20:30 (Štrasburk)

Poslední aktualizace: 4. listopadu 2019Právní upozornění