PDF 187kWORD 283k

 

Udenrigsudvalget

 

AFET(2019)1106_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 6. november 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Torsdag den 7. november 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 6. november 2019 kl. 9.00

** I LIBE's mødelokale PHS 3C50 ***

Sammen med Udviklingsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

1. Faciliteten for Tyrkiet og situationen for syriske flygtninge i Tyrkiet 
- Drøftelse med deltagelse af Maciej Popovski, vicegeneraldirektør, GD NEAR, Europa-Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) (skal bekræftes)

* * *

Kl. 10.15 i mødelokale József Antall 2Q2

2. Vedtagelse af dagsorden

3. Meddelelser fra formanden

4. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         10. juli 2019 PV – PE639.743v01-00

         24. juli 2019 PV – PE639.852v01-00

         2.-3. september 2019 PV – PE641.074v01-00

         8. oktober 2019 PV – PE641.425v01-00

5. Drøftelse med Gabriela Cuevas, formand for Den Interparlamentariske Union (IPU)

Punkt 1 og 7: forhandling under ét med Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

6. Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - årsrapport

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Ordfører:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Drøftelse

         Frist for ændringsforslag: den 8. november 2019 kl. 11.00

7. Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsrapport 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Ordfører:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

Udtalelser:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Drøftelse

         Frist for ændringsforslag: den 8. november 2019 kl. 12.00

* * *

8. Opdatering om situationen i Venezuela og tilbagemelding fra den internationale konference om den venezuelanske flygtninge- og migrantkrise
- Drøftelse med Veronique Lorenzo, chef for Afdelingen for Sydamerika (EU-Udenrigstjenesten)

Den 6. november 2019 kl. 14.30

9. Den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz: status
- Drøftelse med Christian Leffler, vicegeneralsekretær i EU-Udenrigstjenesten

Den 6. november 2019 kl. 15.30

Sammen med Udviklingsudvalget

10. Drøftelse om den seneste udvikling i Afghanistan med Gunnar Wiegand, administrerende direktør for Asien og Stillehavsområdet, EU-Udenrigstjenesten, og Pierre Amilhat, direktør for Asien og Mellemøsten, GD DEVCO, Kommissionen

Den 6. november 2019 kl. 16.30

Status for igangværende institutionelle forhandlinger

Sammen med Udviklingsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 58 (se venligst særskilt forslag til dagsorden)

11. Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Ordførere:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Kor.udv.:

 

AFET, DEVE

 

 

 

Den 6. november 2019 kl. 17.00

For lukkede døre

12. AFET-koordinatormøde (umiddelbart efter AFET-udvalgets møde)

Den 7. november 2019 kl. 9.00

13. Drøftelse med Johannes Hahn, kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger

Den 7. november 2019 kl. 10.00

For lukkede døre

14. Strategisk dialog med Johannes Hahn, kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, om programmeringen af bistand til Marokko under det europæiske naboskabsinstrument for perioden 2019-2020

Den 7. november 2019 kl. 10.30

For lukkede døre

15. Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien - seneste udviklinger og EU's valgmuligheder
- Drøftelse med Helga Schmid, Generalsekretær i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (skal bekræftes)
 

16. Diverse sager

17. Næste møder

         den 18. november 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 25. november 2019 kl. 19.00-20.30 (Strasbourg)

Seneste opdatering: 30. oktober 2019Juridisk meddelelse