PDF 182kWORD 283k

 

Ulkoasiainvaliokunta

 

AFET(2019)1106_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 6. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Torstai 7. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

6. marraskuuta 2019 klo 9.00

*** LIBEn kokoushuoneessa PHS 3C50 ***

Yhdessä kehitysvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa

1. EU:n Turkin-pakolaisavun koordinointiväline ja syyrialaispakolaisten tilanne Turkissa
Keskustelu komission naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston varapääjohtajan Maciej Popowskin, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) kanssa (vahvistetaan myöhemmin)

* * *

Klo 10.15 kokoushuoneessa József Antall 2Q2

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

4. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         10. heinäkuuta 2019 PV – PE639.743v01-00

         24. heinäkuuta 2019 PV – PE639.852v01-00

         2.–3. syyskuuta 2019 PV – PE641.074v01-00

         8. lokakuuta 2019 PV – PE641.425v01-00

5. Keskustelu Parlamenttienvälisen liiton (IPU) puheenjohtajan Gabriela Cuevasin kanssa 

Kohdat 6 ja 7: yhteiskeskustelu turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kanssa

6. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano - vuosikertomus

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Esittelijä:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Keskustelu

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 8. marraskuuta 2019 klo 11.00

7. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - vuosikertomus 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Esittelijä:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

Lausunto:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Keskustelu

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 8. marraskuuta 2019 klo 12.00

* * *

8. Päivitys Venezuelan tilanteesta ja selonteko Venezuelan pakolais- ja muuttoliikekriisiä käsitelleestä kansainvälisestä konferenssista
- Keskustelu EUH:n Etelä-Amerikasta vastaavan yksikön päällikön Veronique Lorenzon kanssa

6. marraskuuta 2019 klo 14.30

9. EU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus: tämänhetkinen tilanne
- Keskustelu EUH:n apulaispääsihteerin Christian Lefflerin kanssa

6. marraskuuta 2019 klo 15.30

Yhdessä kehitysvaliokunnan kanssa

10. Keskustelu Afganistanin viimeisimmistä tapahtumista EUH:n Aasian ja Tyynenmeren alueesta vastaavan johtajan Gunnar Wiegandin ja komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston Aasiasta ja Lähi-idästä vastaavan johtajan Pierre Amilhatin kanssa

6. marraskuuta 2019 klo 16.30

Meneillään olevien toimielintenvälisten neuvottelujen tilanne

Yhdessä kehitysvaliokunnan kanssa, 58 artikla (ks. erillinen esityslistaluonnos)

11. Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustaminen

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Esittelijät:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Vastaava:

 

AFET, DEVE

 

 

 

6. marraskuuta 2019 klo 17.00

Suljetuin ovin

12. AFETin koordinaattoreiden kokous (heti AFETin kokouksen jälkeen)

7. marraskuuta 2019 klo 9.00

13. Keskustelu Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa

7. marraskuuta 2019 klo 10.00

Suljetuin ovin

14. Strateginen vuoropuhelu Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa Euroopan naapuruusvälineestä (ENI) Marokolle myönnettävän tuen suunnittelusta vuosina 2019–2020

7. marraskuuta 2019 klo 10.30

Suljetuin ovin

15. Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa - viimeaikaiset tapahtumat ja EU:n vaihtoehdot
- Keskustelu Euroopan ulkosuhdehallinnon pääsihteerin Helga Schmidin kanssa (vahvistetaan myöhemmin)
 

16. Muut asiat

17. Seuraavat kokoukset

         18. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         25. marraskuuta 2019 klo 19.00–20.30 (Strasbourg)

Päivitetty viimeksi: 31. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus