PDF 202kWORD 284k

 

Külügyi Bizottság

 

AFET(2019)1106_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. november 6., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–18.30

2019. november 7., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: József Antall (2Q2)

2019. november 6., 9.00

** LIBE ülésterem, PHS 3C50 ***

A Fejlesztési Bizottsággal és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal közösen

1. Az EU–Törökország mechanizmus és a szíriai menekültek helyzete Törökországban
- Eszmecsere Maciej Popowskival, az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságának főigazgató-helyettesével (Európai Bizottság), az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR) (megerősítendő)

* * *

Az Antall József épület 2Q2-es termében, 10.15-kor

2. A napirend elfogadása

3. Az elnök közleményei

4. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. július 10. PV – PE639.743v01-00

         2019. július 24. PV – PE639.852v01-00

         2019. szeptember 2–3. PV – PE641.074v01-00

         2019. október 8. PV – PE641.425v01-00

5. Eszmecsere Gabriela Cuevas-szal, az Interparlamentáris Unió (IPU) elnökével

6. és 7. napirendi pont: A Biztonság- és Védelempolitikai Albizottsággal együtt

6. A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása  - éves jelentés

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Előadó:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

 

         Eszmecsere

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 8., 11.00

7. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Előadó:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

Vélemény:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Eszmecsere

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 8., 12.00

* * *

8. Tájékoztatás a venezuelai helyzetről és a venezuelai menekült- és migránsválsággal foglalkozó nemzetközi konferenciáról 
- Eszmecsere Veronique Lorenzoval, az EKSZ Dél-Amerikával foglalkozó részlegének vezetőjével

2019. november 6., 14.30

9. EU–Svájc intézményi keretmegállapodás: helyzetjelentés
- Eszmecsere Christian Lefflerrel, az EKSZ főtitkárhelyettesével

2019. november 6., 15.30

A Fejlesztési Bizottsággal közösen

10. Eszmecsere a legutóbbi afganisztáni fejleményekről Gunnar Wieganddal, az EKSZ ázsiai és csendes-óceáni térséggel foglalkozó ügyvezető igazgatójával és Pierre Amilhattal, az Európai Bizottság (DG DEVCO) Ázsiával és a Közel-Kelettel foglalkozó igazgatójával

2019. november 6., 16.30

Helyzetjelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

A Fejlesztési Bizottsággal közösen, 58. cikk (lásd a külön napirendtervezetet)

11. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozása

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Előadók:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Illetékes:

 

AFET, DEVE

 

 

 

2019. november 6., 17.00

Zárt ülés

12. Az AFET koordinátorainak ülése (közvetlenül az AFET bizottság ülése után)

2019. november 7., 9.00

13. Eszmecsere Johannes Hahnnal, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztossal

2019. november 7., 10.00

Zárt ülés

14. Stratégiai párbeszéd Johannes Hahnnal, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztossal az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) keretében 2019 és 2020 között nyújtandó támogatás programozásáról

2019. november 7., 10.30

Zárt ülés

15. Az északkelet-szíriai török hadművelet - legutóbbi fejlemények és az Unió lehetőségei
- Eszmecsere Helga Schmiddel, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkárával (megerősítendő)
 

16. Egyéb kérdések

17. Következő ülés(ek)

         2019. november 18., 15.00–18.30 (Brüsszel)

         2019. november 25., 19.00–20.30 (Strasbourg)

Utolsó frissítés: 2019. november 4.Jogi nyilatkozat