PDF 204kWORD 1054k

 

Užsienio reikalų komitetas

 

AFET(2019)1106_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

2019 m. lapkričio 7 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2019 m. lapkričio 6 d. 9.00 val.

** LIBE komiteto posėdžių salė PHS 3C50 ***

Kartu su Vystymosi komitetu ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu

1. ES ir Turkijos priemonė ir Sirijos pabėgėlių padėtis Turkijoje
– Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotoju Macieju Popowski, Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovu ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) atstovu (dar nepatvirtinta)

* * *

10.15 val. József Antall pastato 2Q2 posėdžių salėje

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininko pranešimai

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 10 d. PV – PE639.743v01-00

         2019 m. liepos 24 d. PV – PE639.852v01-00

         2019 m. rugsėjo 2–3 d. PV – PE641.074v01-00

         2019 m. spalio 8 d. PV – PE641.425v01-00

5. Keitimasis nuomonėmis su Tarpparlamentinės sąjungos pirmininke Gabriela Cuevas

6 ir 7 punktai: bendrosios diskusijos su Saugumo ir gynybos pakomitečiu

6. Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Pranešėjas:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 8 d. 11.00 val.

7. 2018 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Keitimasis nuomonėmis

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 8 d. 12.00 val.

* * *

8. Naujausia informacija apie padėtį Venesueloje ir informacinis pranešimas apie Tarptautinę konferenciją dėl Venesuelos pabėgėlių ir migrantų krizės
– Keitimasis nuomonėmis su EIVT Pietų Amerikos skyriaus vadove Veronique Lorenzo

2019 m. lapkričio 6 d. 14.30 val.

9. ES ir Šveicarijos susitarimas dėl institucinės struktūros: dabartinė padėtis
– Keitimasis nuomonėmis su EIVT generalinio sekretoriaus pavaduotoju Christianu Leffleru

2019 m. lapkričio 6 d. 15.30 val.

Kartu su Vystymosi komitetu

10. Keitimasis nuomonėmis su EIVT valdančiuoju direktoriumi, atsakingu už Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono klausimus, Gunnaru Wiegandu ir Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato Azijos ir Artimųjų Rytų padalinio direktoriumi Pierre'u Amilhatu dėl naujausių įvykių Afganistane

2019 m. lapkričio 6 d. 16.30 val.

Vykstančių tarpinstitucinių derybų dabartinė padėtis

Kartu su Vystymosi komitetu pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį (žr. atskirą darbotvarkės projektą)

11. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Pranešėjai:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (RENEW)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFET, DEVE

 

 

 

2019 m. lapkričio 6 d. 17.00 val.

Uždaras

12. AFET komiteto koordinatorių posėdis (iškart po AFET komiteto posėdžio)

2019 m. lapkričio 7 d. 9.00 val.

13. Keitimasis nuomonėmis su už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingu Komisijos nariu Johannesu Hahnu

2019 m. lapkričio 7 d. 10.00 val.

Uždaras

14. Strateginis dialogas su už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingu Komisijos nariu Johannesu Hahnu dėl pagalbos Marokui programavimo pagal Europos kaimynystės priemonę 2019–2020 m.

2019 m. lapkričio 7 d. 10.30 val.

Uždaras

15. Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje: naujausi įvykiai ir galimi ES veiksmai
– Keitimasis nuomonėmis su Europos išorės veiksmų tarnybos generaline sekretore Helga Schmid (dar nepatvirtinta)
 

16. Kiti klausimai

17. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 18 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. lapkričio 25 d. 19.00–20.30 val. (Strasbūras)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 4 d.Teisinis pranešimas