PDF 188kWORD 284k

 

Ārlietu komiteja

 

AFET(2019)1106_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 6. novembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Ceturtdien, 2019. gada 7. novembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 6. novembrī plkst. 9.00

*** LIBE komitejas sanāksmju telpā PHS 3C50 ***

Kopā ar Attīstības komiteju un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju

1. ES un Turcijas mehānisms un stāvoklis saistībā ar Sīrijas bēgļiem Turcijā
– Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisijas DG NEAR ģenerāldirektora vietnieku Maciej Popowski, Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR) (vēl jāapstiprina)

* * *

Plkst. 10.15 sanāksmju telpā József Antall 2Q2

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 10. jūlijā PV – PE639.743v01-00

         2019. gada 24. jūlijā PV – PE639.852v01-00

         2019. gada 2.–3. septembrī PV – PE641.074v01-00

         2019. gada 8. oktobrī PV – PE641.425v01-00

5. Viedokļu apmaiņa ar Parlamentu savienības (IPU) priekšsēdētāju Gabriela Cuevas

6. un 7. punkts: kopīgas debates ar Drošības un aizsardzības apakškomiteju

6. Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Referents:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 8. novembrī plkst. 11.00

7. 2018. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Referents:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

Atzinumi:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Viedokļu apmaiņa

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 8. novembrī plkst. 12.00

* * *

8. Jaunākā informācija par situāciju Venecuēlā un pārskats par Starptautisku konferenci par Venecuēlas bēgļu un migrantu krīzi
– Viedokļu apmaiņa ar EĀDD Dienvidamerikas nodaļas vadītāju Veronique Lorenzo

2019. gada 6. novembrī plkst. 14.30

9. ES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgums: pašreizējais stāvoklis
– Viedokļu apmaiņa ar EĀDD ģenerālsekretāra vietnieku Christian Leffler

2019. gada 6. novembrī plkst. 15.30

Kopā ar Attīstības komiteju

10. Viedokļu apmaiņa par jaunākajām norisēm Afganistānā ar EĀDD rīkotājdirektoru Klusā okeāna reģionam Gunnar Wiegand un Eiropas Komisijas DG DEVCO direktoru Āzijas un Tuvo Austrumu reģionam Pierre Amilhat

2019. gada 6. novembrī plkst. 16.30

Pašreizējais stāvoklis notiekošajās iestāžu sarunās

Kopīgi ar Attīstības komiteju, 58. pants (lūgums skatīt atsevišķu darba kārtības projektu)

11. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Referenti:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFET, DEVE

 

 

 

2019. gada 6. novembrī plkst. 17.00

Aiz slēgtām durvīm

12. AFET komitejas koordinatoru sanāksme (uzreiz pēc AFET komitejas sanāksmes)

2019. gada 7. novembrī plkst. 9.00

13. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisāru Johannes Hahn

2019. gada 7. novembrī plkst. 10.00

Aiz slēgtām durvīm

14. Stratēģiskais dialogs ar Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisāru Johannes Hahn par palīdzības plānošanu Marokai Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) satvarā laikaposmā no 2019. gada līdz 2020. gadam

2019. gada 7. novembrī plkst. 10.30

Aiz slēgtām durvīm

15. Turcijas militārā operācija Sīrijas ziemeļaustrumos – jaunākie notikumi un ES iespējas
– Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Ārējās darbības dienesta ģenerālsekretāri Helga Schmid (vēl jāapstiprina)
 

16. Dažādi jautājumi

17. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 18. novembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 25. novembrī plkst. 19.00–20.30 (Strasbūra)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 30. oktobrisJuridisks paziņojums