PDF 190kWORD 283k

 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

 

AFET(2019)1106_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 6 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Il-Ħamis 7 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

Is-6 ta' Novembru 2019, 9.00

*** Fis-sala tal-LIBE PHS 3C50 ***

B'mod konġunt mal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

1. Il-faċilità UE-Turkija u s-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fit-Turkija
- Skambju ta' fehmiet ma' Maciej Popowski, Viċi Direttur Ġenerali, DĠ NEAR, Kummissjoni Ewropea, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNHCR)

* * *

Fl-10.15 fis-sala József Antall 2Q2

2. Adozzjoni tal-aġenda

3. Avviżi tal-president

4. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-10 ta' Lulju 2019 PV – PE639.743v01-00

         l-24 ta' Lulju 2019 PV – PE639.852v01-00

         it-2 u t-3 ta' Settembru 2019 PV – PE641.074v01-00

         it-8 ta' Ottubru 2019 PV – PE641.425v01-00

5. Skambju ta' fehmiet ma' Gabriela Cuevas, President tal-Unjoni Interparlamentari (IPU)

Punti 6 u 7: Dibattitu konġunt mas-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

6. Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Rapporteur:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Responsabbli:

 

AFET

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-8 ta' Novembru 2019, 11.00

7. Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Rapporteur:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Responsabbli:

 

AFET

 

 

Opinjonijiet:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Skambju ta' fehmiet

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-8 ta' Novembru 2019, 12.00

* * *

8. Aġġornament dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela u tgħarrif dwar il-Konferenza Internazzjonali dwar il-kriżi tar-rifuġjati u l-migranti Venezwelani
- Skambju ta' fehmiet ma' Veronique Lorenza, Kap tad-Diviżjoni, Amerka t'Isfel, SEAE

Is-6 ta' Novembru 2019, 14.30

9. Ftehim Qafas Istituzzjonali UE-Żvizzera: il-qagħda kurrenti
- Skambju ta' fehmiet ma' Christian Leffler, Viċi Segretarju Ġenerali tas-SEAE

Is-6 ta' Novembru 2019, 15.30

B'mod konġunt mal-Kumitat għall-Iżvilupp

10. Skambju ta' fehmiet dwar l-aħħar żviluppi fl-Afganistan ma' Gunnar Wieland, Direttur Maniġerjali għall-Asja/Paċifiku, SEAE, u ma' Pierre Amilhat, Direttur għall-Asja u l-Lvant Nofsani, DĠ DEVCO, Kummissjoni Ewropea

Is-6 ta' Novembru 2019, 16.30

Il-qagħda kurrenti tan-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin

B'mod konġunt mal-Kumitat għall-Iżvilupp, Artikolu 58 (ara l-abozz ta' aġenda separat)

11. L-istabbiliment tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Rapporteurs:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Responsabbli:

 

AFET, DEVE

 

 

 

Is-6 ta' Novembru 2019, 17.00

Bil-magħluq

12. Laqgħa tal-Koordinaturi AFET (immedjatament wara l-laqgħa tal-Kumitat AFET)

Is-7 ta' Novembru 2019, 9.00

13. Skambju ta' fehmiet ma' Johannes Hahn, Kummissarju Ewropew għall-Politika Ewropea tal-Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir

Is-7 ta' Novembru 2019, 10.00

Bil-magħluq

14. Djalogu strateġiku ma' Johannes Hahn, Kummissarju Ewropew għall-Politika Ewropea tal-Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir, dwar il-programmazzjoni tal-assistenza lill-Marokk taħt l-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI) għall-perjodu 2019-2020

Is-7 ta' Novembru 2019, 10.30

Bil-magħluq

15. L-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja - żviluppi reċenti u opzjonijiet għall-UE
- Skambju ta' fehmiet ma' Helga Schmid, Segretarju Ġenerali tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (konferma pendenti)
 

16. Kwistjonijiet varji

17. Laqgħat li jmiss

         it-18 ta' Novembru 2019, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         il-25 ta' Novembru 2019, 19.00 – 20.30 (Strasburgu)

Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Ottubru 2019Avviż legali