PDF 184kWORD 283k

 

Commissie buitenlandse zaken

 

AFET(2019)1106_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Donderdag 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

6 november 2019, 9.00 uur

** In LIBE-vergaderzaal PHS 3C50 ***

Gezamenlijk met de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

1. De faciliteit voor vluchtelingen en de situatie van Syrische vluchtelingen in Turkije
Gedachtewisseling met Maciej Popowski, adjunct-directeur-generaal, DG NEAR, Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) (nog te bevestigen)

* * *

Om 10.15 uur in vergaderzaal József Antall 2Q2

2. Aanneming van de agenda

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         10 juli 2019 PV – PE639.743v01-00

         24 juli 2019 PV – PE639.852v01-00

         2-3 september 2019 PV – PE641.074v01-00

         8 oktober 2019 PV – PE641.425v01-00

5. Gedachtewisseling met Gabriela Cuevas, voorzitter van de Interparlementaire Unie (IPU)

Punten 6 en 7: Gezamenlijk debat met de Subcommissie veiligheid en defensie

6. Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Rapporteur:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Gedachtewisseling

         Termijn voor de indiening van amendementen: 8 november 2019, 11.00 uur

7. Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Rapporteur:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

Adviezen:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Gedachtewisseling

         Termijn voor de indiening van amendementen: 8 november 2019, 12.00 uur

* * *

8. Update over de situatie in Venezuela en debriefing over de internationale ­conferentie over de vluchtelingen- en migrantencrisis in Venezuela
- Gedachtewisseling met Veronique Lorenzo, hoofd afdeling Zuid-Amerika, EDEO

6 november 2019, 14.30 uur

9. Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland: stand van zaken
- Gedachtewisseling met Christian Leffler, adjunct-secretaris-generaal van de EDEO

6 november 2019, 15.30 uur

Gezamenlijk met de Commissie ontwikkelingssamenwerking

10. Gedachtewisseling over de laatste ontwikkelingen in Afghanistan met Gunnar Wiegand, uitvoerend directeur EDEO voor Azië en de Pacifische regio, en Pierre Amilhat, directeur Azië en Midden-Oosten, DG DEVCO, Europese Commissie

6 november 2019, 16.30 uur

Stand van zaken van lopende interinstitutionele onderhandelingen

Gezamenlijk met de Commissie ontwikkelingssamenwerking, artikel 58 (zie afzonderlijke ontwerpagenda)

11. Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Rapporteurs:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFET, DEVE

 

 

 

6 november 2019, 17.00 uur

Met gesloten deuren

12. AFET-coördinatorenvergadering (onmiddellijk na de AFET-commissievergadering)

7 november 2019, 9.00 uur

13. Gedachtewisseling met Johannes Hahn, Europees commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen

7 november 2019, 10.00 uur

Met gesloten deuren

14. Strategische dialoog met Johannes Hahn, Europees commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen, over de programmering van steun voor Marokko in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) voor de periode 2019-2020

7 november 2019, 10.30 uur

Met gesloten deuren

15. De Turkse militaire operaties in Noordoost-Syrië - recente ontwikkelingen en opties voor de EU
- Gedachtewisseling met Helga Schmid, secretaris-generaal van de Europese Dienst voor extern optreden (nog te bevestigen)
 

16. Rondvraag

17. Volgende vergaderingen

         18 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         25 november 2019, 19.00 - 20.30 uur (Straatsburg)

Laatst bijgewerkt op: 30 oktober 2019Juridische mededeling