PDF 208kWORD 283k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)1106_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 6 listopada 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30

Czwartek 7 listopada 2019 r., w godz. 9.00–12.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

6 listopada 2019 r., godz. 9.00

*** W sali posiedzeń komisji LIBE PHS 3C50 ***

Wspólnie z Komisją Rozwoju i Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

1. Instrument Pomocy UE dla Uchodźców w Turcji i sytuacja uchodźców syryjskich w Turcji.
- Wymiana poglądów z Maciejem Popowskim, zastępcą dyrektora generalnego w DG NEAR, Komisja Europejska, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) (do potwierdzenia)

* * *

O godz. 10.15 w sali posiedzeń József Antall 2Q2

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         10 lipca 2019 r. PV – PE639.743v01-00

         24 lipca 2019 r. PV – PE639.852v01-00

         2–3 września 2019 r. PV – PE641.074v01-00

         8 października 2019 r. PV – PE641.425v01-00

5. Wymiana poglądów z Gabrielą Cuevas, przewodniczącą Unii Międzyparlamentarnej

Punkty 6 i 7: Wspólna debata z udziałem Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony

6. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Wymiana poglądów

         Termin składania poprawek: 8 listopada 2019 r., godz. 11.00

7. Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

Opiniodawcza:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Wymiana poglądów

         Termin składania poprawek: 8 listopada 2019 r., godz. 12.00

* * *

8. Aktualne informacje na temat sytuacji w Wenezueli oraz sprawozdanie z międzynarodowej konferencji poświęconej wenezuelskiemu kryzysowi uchodźczo-migracyjnemu
- Wymiana poglądów z Veronique Lorenzo, kierownik działu ds. Ameryki Południowej, ESDZ

6 listopada 2019 r., godz. 14.30

9. Umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią: aktualna sytuacja
- Wymiana poglądów z Christianem Lefflerem, zastępcą sekretarza generalnego ESDZ

6 listopada 2019 r., godz. 15.30

Wspólnie z Komisją Rozwoju

10. Wymiana poglądów na temat ostatnich wydarzeń w Afganistanie z Gunnarem Wiegandem, dyrektorem zarządzającym ds. Azji i Pacyfiku w ESDZ, oraz Pierre’em Amilhatem, dyrektorem ds. Azji i Bliskiego Wschodu w DG DEVCO, Komisja Europejska

6 listopada 2019 r., godz. 16.30

Aktualny stan trwających negocjacji międzyinstytucjonalnych

Wspólnie z Komisją Rozwoju, art. 58 (zob. odrębny projekt porządku dziennego)

11. Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Sprawozdawcy:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

AFET, DEVE

 

 

 

6 listopada 2019 r., godz. 17.00

Przy drzwiach zamkniętych

12. Posiedzenie koordynatorów komisji AFET (bezpośrednio po posiedzeniu komisji AFET)

7 listopada 2019 r., godz. 9.00

13. Wymiana poglądów z Johannesem Hahnem, komisarzem ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia

7 listopada 2019 r., godz. 10.00

Przy drzwiach zamkniętych

14. Dialog strategiczny z Johannesem Hahnem, komisarzem ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, dotyczący programowania pomocy na rzecz Maroka w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na lata 2019–2020

7 listopada 2019 r., godz. 10.30

Przy drzwiach zamkniętych

15. Turecka interwencja wojskowa w północno-wschodniej Syrii – ostatnie wydarzenia i opcje UE
- Wymiana poglądów z Helgą Schmid, sekretarz generalną Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (do potwierdzenia)
 

16. Sprawy różne

17. Następne posiedzenia

         18 listopada 2019 r., w godz. 15.00–18.30 (Bruksela)

         25 listopada 2019 r., w godz. 19.00–20.30 (Strasburg)

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2019Informacja prawna