PDF 183kWORD 1037k

 

Comisia pentru afaceri externe

 

AFET(2019)1106_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 6 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Joi, 7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

6 noiembrie 2019, 9.00

** În sala de ședințe LIBE PHS 3C50 ***

Împreună cu Comisia pentru dezvoltare și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

1. Instrumentul UE-Turcia și situația refugiaților sirieni din Turcia
- Schimb de opinii cu Maciej Popowski, director general adjunct, DG NEAR, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) (de confirmat)

* * *

La ora 10.15, în sala de reuniuni József Antall 2Q2

2. Adoptarea ordinii de zi

3. Comunicări ale președinției

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         10 iulie 2019 PV – PE639.743v01-00

         24 iulie 2019 PV – PE639.852v01-00

         2-3 septembrie 2019 PV – PE641.074v01-00

         8 octombrie 2019 PV – PE641.425v01-00

5. Schimb de opinii cu Gabriela Cuevas, președinta Uniunii Interparlamentare (UIP)

Punctele 6 și 7: dezbatere comună cu Subcomisia pentru securitate și apărare

6. Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raport anual

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Raportor:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Comisie competentă:

 

AFET

 

 

 

         Schimb de opinii

         Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2019, 11.00

7. Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Raportor:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Comisie competentă:

 

AFET

 

 

Avize:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Schimb de opinii

         Termen de depunere a amendamentelor: 8 noiembrie 2019, 12.00

* * *

8. Informații actuale despre situația din Venezuela și informare cu privire la Conferința internațională privind criza refugiaților și a migranților din Venezuela
- Schimb de opinii cu Veronique Lorenzo, șefă de divizie, America de Sud, SEAE

6 noiembrie 2019, 14.30

9. Acordul-cadru instituțional UE-Elveția: situația actuală
- Schimb de opinii cu Christian Leffler, secretar general adjunct al SEAE

6 noiembrie 2019, 15.30

Împreună cu Comisia pentru dezvoltare

10. Schimb de opinii privind ultimele evenimente din Afganistan, cu Gunnar Wiegand, director executiv pentru Asia Pacific, SEAE, și cu Pierre Amilhat, director pentru Asia și Orientul Mijlociu, DG DEVCO, Comisia Europeană

6 noiembrie 2019, 16.30

Situația negocierilor interinstituționale în curs

Împreună cu Comisia pentru dezvoltare, articolul 58 din Regulamentul de procedură (a se vedea proiectul separat de ordine de zi)

11. Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportori:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFET, DEVE

 

 

 

6 noiembrie 2019, 17.00

Cu ușile închise

12. Reuniunea coordonatorilor AFET (direct după reuniunea Comisiei AFET)

7 noiembrie 2019, 9.00

13. Schimb de opinii cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica europeană de vecinătate și negocierile privind extinderea

7 noiembrie 2019, 10.00

Cu ușile închise

14. Dialog strategic cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica europeană de vecinătate și negocierile privind extinderea, cu privire la programarea asistenței acordate Marocului în cadrul Instrumentului european de vecinătate (IEV) pentru perioada 2019-2020

7 noiembrie 2019, 10.30

Cu ușile închise

15. Operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei - evenimente recente și opțiunile de care dispune UE
- Schimb de opinii cu Helga Schmid, Secretar General al Serviciului European de Acțiune Externă (de confirmat)
 

16. Chestiuni diverse

17. Reuniuni următoare

         18 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         25 noiembrie 2019, 19.00 - 20.30 (Strasbourg)

Ultima actualizare: 31 octombrie 2019Notă juridică