PDF 207kWORD 284k

 

Výbor pre zahraničné veci

 

AFET(2019)1106_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 6. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

štvrtok 7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

6. novembra 2019 od 9.00 h

*** V zasadacej miestnosti výboru LIBE PHS 3C50 ***

Spoločne s Výborom pre rozvoj a Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

1. Nástroj EÚ pre utečencov v Turecku a situácia sýrskych utečencov v Turecku
– výmena názorov s Maciejom Popowským, zástupcom generálneho riaditeľa GR NEAR (Európska komisia), Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) (bude potvrdené)

* * *

O 10.15 h v zasadacej miestnosti József Antall 2Q2

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         10. júla 2019 PV – PE639.743v01-00

         24. júla 2019 PV – PE639.852v01-00

         2. – 3. septembra 2019 PV – PE641.074v01-00

         8. októbra 2019 PV – PE641.425v01-00

5. Výmena názorov s Gabrielou Cuevasovou, predsedníčkou Medziparlamentnej únie (IPU)

Body 6 a 7: spoločná rozprava s Podvýborom pre bezpečnosť a obranu

6. Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - výročná správa

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Spravodajca:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         výmena názorov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. november 2019, 11.00 h

7. Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - výročná správa za rok 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Spravodajca:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         výmena názorov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. november 2019, 12.00 h

* * *

8. Aktuálne informácie o situácii vo Venezuele a debrífing o medzinárodnej konferencii o venezuelskej utečeneckej a migračnej kríze
– výmena názorov s Veronique Lorenzovou, vedúcou oddelenia pre Južnú Ameriku, ESVČ

6. novembra 2019 od 14.30 h

9. Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom – súčasný stav
– výmena názorov s Christianom Lefflerom, zástupcom generálneho tajomníka ESVČ

6. novembra 2019 od 15.30 h

Spoločne s Výborom pre rozvoj

10. Výmena názorov s Gunnarom Wiegandom, výkonným riaditeľom ESVČ pre Áziu a Tichomorie, a Pierrom Amilhatom, riaditeľom pre Áziu a Blízky východ, GR DEVCO, Európska komisia, o najnovšom vývoji v Afganistane

6. novembra 2019 od 16.30 h

Súčasný stav prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní

Spoločne s Výborom pre rozvoj, článok 58 (pozri osobitný návrh programu schôdze)

11. Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Spravodajcovia:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

AFET, DEVE

 

 

 

6. novembra 2019 od 17.00 h

Za zatvorenými dverami

12. Schôdza koordinátorov výboru AFET (hneď po schôdzi výboru AFET)

7. novembra 2019 od 9.00 h

13. Výmena názorov s Johannesom Hahnom, európskym komisárom pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení

7. novembra 2019 od 10.00 h

Za zatvorenými dverami

14. Strategický dialóg s Johannesom Hahnom, európskym komisárom pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, o plánovaní pomoci pre Maroko v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI) na obdobie 2019 – 2020

7. novembra 2019 od 10.30 h

Za zatvorenými dverami

15. Turecká vojenská operácia v severovýchodnej Sýrii – najnovší vývoj a možnosti EÚ
– výmena názorov s Helgou Schmidovou, generálnou tajomníčkou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (bude potvrdené)
 

16. Rôzne otázky

17. Nasledujúce schôdze

         18. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         25. novembra 2019 od 19.00 do 20.30 h (Štrasburg)

Posledná úprava: 4. novembra 2019Právne oznámenie