PDF 198kWORD 1012k

 

Odbor za zunanje zadeve

 

AFET(2019)1106_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 6. novembra 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

v četrtek, 7. novembra 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (2Q2)

6. november 2019 od 9.00

** V sejni sobi LIBE PHS 3C50 ***

Skupaj z Odborom za razvoj in Odborom za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

1. Instrument za begunce v Turčiji in razmere sirskih beguncev v Turčiji
– izmenjava mnenj z namestnikom generalnega direktorja GD za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja pri Evropski komisiji Maciejem Popowskim, Evropsko službo za zunanje delovanje in visokim komisarjem OZN za begunce (bo potrjeno naknadno)

* * *

 

Ob 10.15 v sejni sobi József Antall 2Q2

2. Sprejetje dnevnega reda

3. Sporočila predsednika

4. Sprejetje zapisnikov s sej:

         10. julij 2019 PV – PE639.743v01-00

         24. julij 2019 PV – PE639.852v01-00

         2. in 3. september 2019 PV – PE641.074v01-00

         8. oktober 2019 PV – PE641.425v01-00

5. Izmenjava mnenj s predsednico Medparlamentarne unije Gabrielo Cuevas Barrón

Točki 6 in 7: skupna razprava s Pododborom za varnost in obrambo

6. Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Poročevalec:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Pristojni odbor:

 

AFET

 

 

         Izmenjava mnenj

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 8. november 2019 ob 11.00

7. Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo za leto 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Poročevalec:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Pristojni odbor:

 

AFET

 

 

Mnenje:

 

AFCO –

 

 

         Izmenjava mnenj

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 8. november 2019 ob 12.00

* * *

8. Najnovejše informacije o razmerah v Venezueli in poročanje o mednarodni konferenci o venezuelski begunski in migrantski krizi
– izmenjava mnenj z vodjo oddelka za Južno Ameriko Veronique Lorenzo (ESZD)

6. november 2019 od 14.30

9. Institucionalni okvirni sporazum med EU in Švico: aktualno stanje
– izmenjava mnenj z namestnikom generalnega sekretarja ESZD Christianom Lefflerjem

6. november 2019 od 15.30

Skupaj z Odborom za razvoj

10. Izmenjava mnenj o najnovejših dogodkih v Afganistanu z izvršnim direktorjem za Azijo in Pacifik pri ESZD Gunnarjem Wiegandom in direktorjem za Azijo in Bližnji vzhod GD za mednarodno sodelovanje in razvoj pri Evropski komisiji Pierrom Amilhatom

6. november 2019 od 16.30

Stanje potekajočih medinstitucionalnih pogajanj

Skupaj z Odborom za razvoj (člen 58 Poslovnika, glej ločeni osnutek dnevnega reda)

11. Vzpostavitev instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Poročevalci:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

AFET, DEVE

 

 

 

6. november 2019 od 17.00

Brez navzočnosti javnosti

12. Sestanek koordinatorjev odbora AFET (takoj po seji odbora AFET)

7. november 2019 od 9.00

13. Izmenjava mnenj z evropskim komisarjem za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesom Hahnom

7. november 2019 od 10.00

Brez navzočnosti javnosti

14. Strateški dialog z evropskim komisarjem za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesom Hahnom o načrtovanju pomoči Maroku v okviru evropskega instrumenta sosedstva za obdobje 2019–2020

7. november 2019 od 10.30

Brez navzočnosti javnosti

15. Turške vojaške operacije v severovzhodni Siriji – nedavni dogodki in možnosti za EU
– izmenjava mnenj z generalno sekretarko Evropske službe za zunanje delovanje Helgo Schmid (bo potrjeno naknadno)
 

16. Razno

17. Naslednji seji

         18. november 2019, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         25. november 2019, od 19.00 do 20.30 (Strasbourg)

Zadnja posodobitev: 4. november 2019Pravno obvestilo