PDF 167kWORD 275k

 

Commissie buitenlandse zaken

 

AFET(2019)1118_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 18 november 2019, 15.00 - 16.00 uur en 16.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

18 november 2019, 15.00 - 16.00 uur

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

* * *

18 november 2019, 16.00 - 18.30 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

Met gesloten deuren

5. Gedachtewisseling met Markus Ederer, ambassadeur van de Europese Unie bij de Russische Federatie

* * *

6. De betrekkingen tussen de EU en de VN en de toekomst van de trans-Atlantische samenwerking: conclusies van de delegatie van AFET, DROI en SEDE naar de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York en naar Washington, DC (VS)

AFET/9/01762

         Verslaggeving aan de commissie

Gezamenlijk debat met de Subcommissie veiligheid en defensie

7. Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Rapporteur:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00
AM – PE643.168v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 8 november 2019, 11.00 uur

8. Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Rapporteur:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00
AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

Adviezen:

 

AFCO –

Esteban González Pons (PPE)

PA – PE643.103v01-00

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 8 november 2019, 12.00 uur

* * *

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen

         4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 18 november 2019Juridische mededeling