PDF 168kWORD 275k

 

Utskottet för utrikesfrågor

 

AFET(2019)1118_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 18 november 2019 kl. 15.00–16.00 och kl. 16.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

18 november 2019 kl. 15.00–16.00

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

18 november 2019 kl. 16.00–18.30

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Meddelanden från ordföranden

4. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

Inom stängda dörrar

5. Diskussion med Markus Ederer, EU:s ambassadör i Ryssland

* * *

6. Förbindelserna mellan EU och FN och det framtida transatlantiska samarbetet: slutsatserna från AFET-, DROI- och SEDE-utskottens delegationsresa till den 74:e sessionen i FN:s generalförsamling i New York och Washington D.C. (USA)

AFET/9/01762

         Avläggande av rapport till utskottet

Gemensam debatt med underutskottet för säkerhet och försvar

7. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Föredragande:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00
AM – PE643.168v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET

 

 

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 november 2019 kl. 11.00

8. Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Föredragande:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00
AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFCO –

Esteban González Pons (PPE)

PA – PE643.103v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 november 2019 kl. 12.00

* * *

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

         4 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         5 december 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 18 november 2019Rättsligt meddelande