PDF 181kWORD 331k

 

Utskottet för utrikesfrågor

 

AFET(2019)1204_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.00–17.30

Torsdagen den 5 december 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

4 december 2019 kl. 9.00–12.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         30 september–1 oktober 2019 PV – PE643.164v01-00

         14 oktober 2019 PV – PE642.921v02-00

*** Elektronisk omröstning ***

4. Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2018

AFET/9/01369

 2019/2125(INI) 

 

Föredragande:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET

 

 

Rådgivande utskott:

 

FEMM –

Evelyn Regner (S&D)

AL – PE642.863v03-00

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 22 oktober 2019 kl. 16.00

5. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Föredragande:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00
AM – PE643.168v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET

 

 

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 november 2019 kl. 11.00

6. Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Föredragande:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00
AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFCO –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE643.103v02-00
AM – PE643.190v02-00

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 november 2019 kl. 12.00

7. Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

AFET/9/01493

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.416v01-00
AM – PE643.133v02-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Rådgivande utskott:

 

AFET

 

 

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 november 2019 kl. 12.00

8. Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

AFET/9/01511

 2018/0358M(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.417v01-00
AM – PE643.186v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 november 2019 kl. 12.00

9. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

AFET/9/01491

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v02-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Rådgivande utskott:

 

AFET

 

 

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

 

PECH –

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.139v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 november 2019 kl. 12.00

10. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

AFET/9/01504

 2018/0356M(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 november 2019 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

4 december 2019 kl. 11.00

Inom stängda dörrar

11. AFET-samordnarnas sammanträde

* * *

4 december 2019 kl. 14.00–17.30

Interparlamentariskt utskottssammanträde med företrädare från EU:s nationella parlament

12. EU:s utrikespolitiska prioriteringar för nästa institutionella cykel
Diskussion med unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen, Josep Borrell
 

13. Utvidgningens framtid – hur kan man åtgärda bristen på trovärdighet och främja reformer?
Diskussion med Olivér Várhelyi, kommissionsledamot med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik (bekräftas senare)

* * *

5 december 2019 kl. 9.00–10.00

Inom stängda dörrar

14. Diskussion om situationen i Algeriet

5 december 2019 kl. 10.00–11.00

Inom stängda dörrar

15. Diskussion om situationen i Nicaragua

* * *

16. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

AFET/9/00875

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Vangelis Meimarakis (PPE)

PA – PE643.198v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

17. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

AFET/9/01027

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Vangelis Meimarakis (PPE)

PA – PE643.159v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

18. Övriga frågor

19. Kommande sammanträden

         16 december 2019 kl. 19.00–20.30 (Strasbourg)

         20 januari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 29 november 2019Rättsligt meddelande