PDF 187kWORD 1109k

 

Užsienio reikalų komitetas

 

AFET(2020)0120_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 20 d., pirmadienis, 15.00–16.30 val. ir 16.30–17.30 val. (koordinatorių posėdis)

2020 m. sausio 21 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2020 m. sausio 20 d. 15.00–16.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. lapkričio 6–7 d. PV – PE643.170v01-00

         2019 m. lapkričio 18 d. PV – PE644.749v01-00

         2019 m. lapkričio 25 d. PV – PE644.816v01-00

5. Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymas

AFET/9/01194

*** 2019/0181(NLE) 12158/2019 – C9-0004/2020

 

Nuomonės referentas:

 

Petras Auštrevičius (RENEW)

PA – PE646.758v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE –

Petar Vitanov (S&D)

PR – PE646.765v01-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. vasario 3 d. 12.00 val.

6. Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymas

AFET/9/01192

*** 2019/0182(NLE) 

 

Nuomonės referentas:

 

Petras Auštrevičius (RENEW)

PA – PE646.757v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE –

Antony Hook (RENEW)

PR – PE644.818v01-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. vasario 3 d. 12.00 val.

2020 m. sausio 20 d. 15.45 val.

Uždaras

7. Keitimasis nuomonėmis su naujai paskirtu ES delegacijos Jungtinėje Karalystėje vadovu João Vale de Almeida (pagal vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimą dėl politinės atskaitomybės)

2020 m. sausio 20 d. 16.30–17.30 val. (koordinatorių posėdis)

Uždaras

8. Koordinatorių posėdis

* * *

2020 m. sausio 21 d. 9.00 val.

9. Informacinis pranešimas apie AFET komiteto delegacijos vizitą į Ukrainą 2019 m. gruodžio 5–7 d.

2020 m. sausio 21 d. 9.15–11.15 val.

10. VIEŠASIS KLAUSYMAS: „Rytų partnerystė – vystymosi vizija po 2020 m.“ (žr. atskirą programą)

* * *

Kartu su Delegacija ryšiams su Pietų Kaukazu (DSCA)

11. Keitimasis nuomonėmis su Gruzijos parlamento pirmininko pavaduotoju Kakha Khuchava ir Gruzijos valstybės ministre susitaikymo ir piliečių lygybės klausimais Ketevan Tsikhelashvili dėl padėties Gruzijoje, įskaitant padėtį prie administracinių sienų

------

12. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

AFET/9/00396

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Pirmininkas:

 

David McAllister (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (RENEW)

 

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto svarstymas

2020 m. sausio 21 d. 14.30 val.

Kartu su Delegacija ryšiams su MERCOSUR

13. Keitimasis nuomonėmis su Paragvajaus Respublikos (laikinai pirmininkaujančios MERCOSUR) užsienio reikalų ministru ambasadoriumi Antonio Rivasu dėl ES ir MERCOSUR šalių santykių

2020 m. sausio 21 d. 15.00 val.

Vykstančių tarpinstitucinių derybų dabartinė padėtis
 

Kartu su Vystymosi komitetu pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį (žr. atskirą darbotvarkės projektą)

14. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Pranešėjai:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (RENEW)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Atsakingi komitetai:

 

AFET DEVE

 

 

 

15. Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) nustatymas

AFET/9/01502

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Pranešėjai:

 

Tonino Picula (S&D)
Željana Zovko (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFET

 

 

 

2020 m. sausio 21 d. 15.30–16.30 val.

16. Keitimasis nuomonėmis su Kroatijos Respublikos užsienio ir Europos reikalų ministru Gordanu Grlićiu Radmanu dėl Kroatijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetų

2020 m. sausio 21 d. 16.30–17.30 val.

Kartu su Saugumo ir gynybos pakomitečiu ir su Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja

17. Keitimasis nuomonėmis su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu

2020 m. sausio 21 d. 17.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

18. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

AFET/9/01027

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Vangelis Meimarakis (PPE)

PA – PE643.159v01-00
AM – PE644.929v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 11 d. 17.00 val.

19. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba

AFET/9/00875

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Vangelis Meimarakis (PPE)

PA – PE643.198v01-00
AM – PE644.930v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.835v01-00

 

         Pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 11 d. 17.00 val.

20. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

AFET/9/00396

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Pirmininkas:

 

David McAllister (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (RENEW)

 

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2020 m. sausio 21 d. 17.45–18.30 val.

21. Keitimasis nuomonėmis su Saudo Arabijos Karalystės valstybės ministru užsienio santykių klausimais Adeliu Al Jubeiru

22. Kiti klausimai

23. Kiti posėdžiai

         2020 m. vasario 3 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. sausio 14 d.Teisinis pranešimas