PDF 187kWORD 1093k

 

Comisia pentru afaceri externe

 

AFET(2020)0120_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 20 ianuarie 2020, 15.00 - 16.30 și 16.30 - 17.30 (reuniune a coordonatorilor)

Marți, 21 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

20 ianuarie 2020, 15.00 - 16.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         6-7 noiembrie 2019 PV – PE643.170v01-00

         18 noiembrie 2019 PV – PE644.749v01-00

         25 noiembrie 2019 PV – PE644.816v01-00

5. Încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

AFET/9/01194

*** 2019/0181(NLE) 12158/2019 – C9-0004/2020

 

Raportor pentru aviz:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA – PE646.758v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE –

Petar Vitanov (S&D)

PR – PE646.765v01-00

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 3 februarie 2020, ora 12.00

6. Încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor

AFET/9/01192

*** 2019/0182(NLE) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA – PE646.757v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE –

Antony Hook (Renew)

PR – PE644.818v01-00

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 3 februarie 2020, ora 12.00

20 ianuarie 2020, 15.45

Cu ușile închise

7. Schimb de opinii cu João Vale de Almeida, șeful recent numit al Delegației UE în Regatul Unit (în conformitate cu Declarația ÎR/VP privind responsabilitatea politică)

20 ianuarie 2020, 16.30 - 17.30 (reuniune a coordonatorilor)

Cu ușile închise

8. Reuniune a coordonatorilor

* * *

21 ianuarie 2020, 9.00

9. Informare cu privire la delegația AFET în Ucraina, 5-7 decembrie 2019

21 ianuarie 2020, 9.15 - 11.15

10. AUDIERE PUBLICĂ: „Parteneriatul estic - viziune și evoluție după 2020” - a se vedea programul separat

* * *

În asociere cu Delegația pentru relațiile cu Caucazul de Sud

11. Schimb de opinii privind situația din Georgia, inclusiv de-a lungul liniilor de demarcație administrativă cu Kakha Khuchava, vicepreședinte al Parlamentului Georgiei și Ketevan Tsikhelashvili, ministrul de stat pentru reconciliere și egalitate civică al Georgiei

------

12. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

AFET/9/00396

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Președinte:

 

David McAllister (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

21 ianuarie 2020, 14.30

În asociere cu Delegația pentru relațiile cu Mercosur

13. Schimb de opinii cu ministrul afacerilor externe al Republicii Paraguay (președinția temporară a Mercosur), ambasadorul Antonio Rivas, privind relațiile UE-Mercosur

21 ianuarie 2020, 15.00

Situația negocierilor interinstituționale în curs:
 

Împreună cu Comisia pentru dezvoltare, articolul 58 (a se vedea proiectul de ordine de zi separat)

14. Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportori:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFET, DEVE

 

 

 

15. Instituirea unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)

AFET/9/01502

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Coraportori:

 

Tonino Picula (S&D)
Željana Zovko (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFET

 

 

 

21 ianuarie 2020, 15.30 - 16.30

16. Schimb de opinii cu Gordan Grlić Radman, ministrul afacerilor externe și europene al Republicii Croația, privind prioritățile Președinției croate

21 ianuarie 2020, 16.30 - 17.30

Reuniune comună cu Subcomisia pentru securitate și apărare și în asociere cu Delegația pentru relațiile cu Adunarea parlamentară a NATO

17. Schimb de opinii cu Jens Stoltenberg, Secretar General al NATO

21 ianuarie 2020, 17.30

*** Votare electronică ***

18. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

AFET/9/01027

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Vangelis Meimarakis (PPE)

PA – PE643.159v01-00
AM – PE644.929v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Adoptarea amendamentelor

         Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019, ora 17.00

19. Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă

AFET/9/00875

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Vangelis Meimarakis (PPE)

PA – PE643.198v01-00
AM – PE644.930v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.835v01-00

 

         Adoptarea amendamentelor

         Termen de depunere a amendamentelor: 11 decembrie 2019, ora 17.00

20. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

AFET/9/00396

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Președinte:

 

David McAllister (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

*** Sfârșitul votării electronice ***

21 ianuarie 2020, 17.45 - 18.30

21. Schimb de opinii cu Adel Al Jubeir, Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Arabiei Saudite

22. Chestiuni diverse

23. Reuniuni următoare

         3 februarie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020Notă juridică