PDF 179kWORD 305k

 

 

Utskottet för utrikesfrågor

 

AFET(2020)0219_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 19 februari 2020 kl. 9.00–13.00 och kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         5 februari 2020 PV – PE647.045v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Diskussion med David Beasley, verkställande direktör för Världslivsmedelsprogrammet

19 februari 2020 kl. 10.00

Inom stängda dörrar

5. Diskussion med Fernando Gentilini, utrikestjänstens verkställande direktör för Mellanöstern och Nordafrika, om fredsprocessen i Mellanöstern

* * *

19 februari 2020 kl. 10.45

6. Diskussion med Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, Qatars vice premiärminister och utrikesminister

19 februari 2020 kl. 11.30

7. Diskussion med Riad al-Maliki, Palestinas utrikesminister

19 februari 2020 kl. 12.15

8. Diskussion med Aharon Leshno-Yaar, Israels EU- och Nato-ambassadör

19 februari 2020 kl. 14.30–18.30

*** Elektronisk omröstning ***

9. Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat viseringsförfarande

AFET/9/01192

*** 2019/0182(NLE) 12362/2019 – C9-0013/2020

 

Föredragande av yttrande:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA – PE646.757v01-00

Ansvarigt utskott:

 

LIBE –

Ondřej Kovařík (Renew)

PR – PE644.818v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 3 februari 2020 kl. 12.00

10. Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

AFET/9/01194

*** 2019/0181(NLE) 12158/2019 – C9-0004/2020

 

Föredragande av yttrande:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA – PE646.758v01-00

Ansvarigt utskott:

 

LIBE –

Petar Vitanov (S&D)

PR – PE646.765v01-00
AM – PE647.140v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 3 februari 2020 kl. 12.00

11. Rekommendation till den höga representanten och rådet enligt artikel 118 om förberedelsen av granskningsprocessen 2020 för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning

AFET/9/02160

 2020/2004(INI) 

 

Föredragande:

 

Sven Mikser (S&D)

PR – PE645.058v02-00
AM – PE646.945v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 januari 2020 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

19 februari 2020 kl. 15.00

Inom stängda dörrar

12. Diskussion med João Vale de Almeida, nyutnämnd chef för EU:s delegation till Förenade kungariket (i enlighet med förklaringen om politisk ansvarsskyldighet från vice ordföranden/den höga representanten)

* * *

19 februari 2020 kl. 15.45

13. Konnektivitet mellan EU och Asien
Diskussion med Romana Vlahutin, utrikestjänstens särskilda sändebud för konnektivitet

19 februari 2020 kl. 16.45

14. Diskussion med utrikestjänsten om situationen i Venezuela

20 februari 2020 kl. 9.00–12.30

15. Riktlinjer för budgeten för 2021 - avsnitt III

AFET/9/02137

 2019/2213(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Diskussion

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 21 februari 2020 kl. 11.00

16. Rekommendation till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020

AFET/9/02113

 2019/2210(INI) 

 

Föredragande:

 

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET

 

 

Rådgivande utskott:

 

INTA –

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00

 

         Diskussion

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 februari 2020 kl. 11.00

17. Rekommendation till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020

AFET/9/02111

 2019/2209(INI) 

 

Föredragande:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFET

 

 

Rådgivande utskott:

 

INTA –

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA – PE646.754v01-00

 

         Diskussion

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 26 februari 2020 kl. 12.00

18. Övriga frågor

19. Kommande sammanträden

         16 mars 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         17 mars 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 13 februari 2020Rättsligt meddelande