24.7.2019
AFET_PA(2019)639811
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru afaceri externe
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportor pentru aviz: Michael Gahler

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 94kWORD 63k
Notă juridică