20.12.2016
AFET_PR(2016)595740
ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА
относно предложението за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна
(14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))
Комисия по външни работи
Докладчик: Чарлз Танък

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 628kWORD 46k
Правна информация