20.12.2016
AFET_PR(2016)595740
ONTWERPAANBEVELING
over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds
(14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))
Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Charles Tannock

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 338kWORD 51k
Juridische mededeling