20.12.2016
AFET_PR(2016)595740
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony
(14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))
Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Charles Tannock

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 554kWORD 46k
Informacja prawna