20.12.2016
AFET_PR(2016)595740
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie
(14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Charles Tannock

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 554kWORD 45k
Právne oznámenie