20.12.2016
AFET_PR(2016)595740
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan
(14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))
Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Charles Tannock

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 327kWORD 45k
Rättsligt meddelande