13.7.2017
AFET_PR(2017)608080
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна
(12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))
Комисия по външни работи
Докладчик: Лиса Яконсари

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 618kWORD 44k
Правна информация